true 1 September 2014 31 August 2015 31 August 2015 true false 6331097 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 6331097 2014-08-31 6331097 2015-08-31 6331097 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2015-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2015-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2015-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2015-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2015-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2015-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:CompanySecretary 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:RegisteredOffice 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-08-31 6331097 uk-bus:MainBusiness 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:EntityBankers 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-08-31 6331097 uk-countries:UnitedKingdom 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-countries:Europe 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-countries:NorthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-countries:SouthAmerica 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-countries:Asia 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-gaap:AllAssociates 2014-09-01 2015-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2015-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2014-09-01 2015-08-31 6331097 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-09-01 2015-08-31 6331097 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2015-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2014-09-01 2015-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2015-08-31 6331097 2013-08-31 6331097 2014-08-31 6331097 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2013-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2013-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2013-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2013-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:CompanySecretary 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:RegisteredOffice 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-08-31 6331097 uk-bus:MainBusiness 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityBankers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 6331097 uk-countries:UnitedKingdom 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:Europe 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:NorthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:SouthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:Asia 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AllAssociates 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2014-08-31
Registered number: 6331097
A F Business Consulting Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 August 2015
Skyline Accountancy Services Ltd

Hampton House
Longfield Road
Leamington Spa
Warwickshire
CV31 2BJ
Abbreviated Balance Sheet
2015 2014
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible Assets 2 687 933
687 933
CURRENT ASSETS
Debtors 24,660 15,647
Cash at bank and in hand 79,141 40,733
103,801 56,380
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (41,555) (22,153)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 62,246 34,227
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 62,933 35,160
NET ASSETS 62,933 35,160
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 3 20 20
Profit and Loss Account 62,913 35,140
SHAREHOLDERS' FUNDS 62,933 35,160
Page 1
For the year ending 31 August 2015 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Directors' responsibilities:
  • The members have not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2008).
On behalf of the board
Mrs Alison Payne
25/05/2016
Page 2
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Motor Vehicles 25% Reducing balance
Fixtures & Fittings 25% Reducing balance
Computer Equipment 33% Reducing balance
Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 September 2014 3,874
As at 31 August 2015 3,874
Depreciation
As at 1 September 2014 2,941
Provided during the period 246
As at 31 August 2015 3,187
Net Book Value
As at 31 August 2015 687
As at 1 September 2014 933
Share Capital
Value Number 2015 2014
Allotted, called up and fully paid £ £ £
Ordinary shares 1.000 20 20 20
Transactions With and Loans to Directors
Dividends paid to directors
Page 3

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.