true 1 September 2013 31 August 2014 31 August 2014 true false 6331097 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 6331097 2013-08-31 6331097 2014-08-31 6331097 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2013-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2014-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2013-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2014-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2013-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2014-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2013-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:CompanySecretary 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:RegisteredOffice 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-08-31 6331097 uk-bus:MainBusiness 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityBankers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-08-31 6331097 uk-countries:UnitedKingdom 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:Europe 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:NorthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:SouthAmerica 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:Asia 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-gaap:AllAssociates 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-09-01 2014-08-31 6331097 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2013-09-01 2014-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2013-09-01 2014-08-31 6331097 2012-08-31 6331097 2013-08-31 6331097 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2012-08-31 6331097 uk-gaap:RestatedAmount 2013-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2012-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:NetGoodwill 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2012-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2012-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:DevelopmentCosts 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-08-31 6331097 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2012-08-31 6331097 uk-gaap:PlantMachinery 2013-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2012-08-31 6331097 uk-gaap:Vehicles 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2012-08-31 6331097 uk-gaap:FixturesFittings 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2012-08-31 6331097 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2012-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2012-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2012-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2012-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2012-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2012-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OtherProvisions 2013-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2012-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:WithinOneYear 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2012-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AfterOneYear 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares 2012-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass1 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass2 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass3 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass4 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:PreferenceShareClass5 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:CompanySecretary 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:RegisteredOffice 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-08-31 6331097 uk-bus:MainBusiness 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:EntityBankers 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:AllEntityOfficers 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2012-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2012-08-31 6331097 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-08-31 6331097 uk-countries:UnitedKingdom 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-countries:Europe 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-countries:NorthAmerica 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-countries:SouthAmerica 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-countries:Asia 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AllSubsidiaries 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-gaap:AllAssociates 2012-09-01 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2012-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:CostSales 2012-09-01 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:DistributionCosts 2012-09-01 2013-08-31 6331097 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:Director1 2012-09-01 2013-08-31 6331097 uk-bus:Director2 2012-09-01 2013-08-31
Registered number: 6331097
A F Business Consulting Ltd
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 August 2014
S J Accountancy Services Ltd

Hampton House
Longfield Road
Leamington Spa
Warwickshire
CV31 1XB
Abbreviated Balance Sheet
2014 2013
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible assets 2 933 35,713
933 35,713
CURRENT ASSETS
Debtors 15,647 15,243
Cash at bank and in hand 40,733 67,095
56,380 82,338
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (22,153) (38,085)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 34,227 44,253
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 35,160 79,966
Creditors: Amounts Falling After More Than One Year 3 - (42,034)
NET ASSETS 35,160 37,932
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 4 20 20
Profit and Loss account 35,140 37,912
SHAREHOLDERS' FUNDS 35,160 37,932
Page 1
For the year ending 31 August 2014 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Directors' responsibilities:
  • The members have not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The directors acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2008).
On behalf of the board
Mrs Alison Payne
22/05/2015
Page 2
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Motor Vehicles 25% Reducing balance
Fixtures & Fittings 25% Reducing balance
Computer Equipment 33% Reducing balance
Leasing and Hire Purchase Contracts
Assets obtained under hire purchase contracts and finance leases are capitalised as tangible fixed assets. Assets acquired under finance leases are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives. Assets acquired under hire purchase contracts are depreciated over their useful lives. Finance leases are those where substantially all of the benefits and risks of ownership are assumed by the company. Obligations under such agreements are included in the creditors net of the finance charge allocated to future periods. The finance element of the rental payment is charged to the profit and loss account so as to produce a constant periodic rate of charge on the net obligation outstanding in each period.Rentals applicable to operating leases where substantially all of the benefits and risks of ownership remain with the lessor are charged to profit and loss account as incurred.
Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 September 2013 58,234
Disposals (54,360)
As at 31 August 2014 3,874
Depreciation
As at 1 September 2013 22,521
Provided during the period 336
Disposals (19,916)
As at 31 August 2014 2,941
Net Book Value
As at 31 August 2014 933
As at 1 September 2013 35,713
Page 3
Creditors: Amounts Falling After More Than One Year
2014 2013
£ £
Net obligations under finance lease and hire purchase contracts - 42,034
Share Capital
Value Number 2014 2013
Allotted, called up and fully paid: £ £ £
Ordinary shares 1.000 20 20 20
Page 4

Options

Monitor

  • Receive an alert email on changes to financial status
  • Early indications of liquidity problems
  • Warns when company reporting is overdue
  • Free service, no spam emails
Monitor Now

Please Help Us!

Was this document useful to you? Please Like our page. The more Likes we get, the more documents we can supply you free. Thanks.